Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Izlūkošanas riski

Informatīvs materiāls par izlūkošanas riskiem valsts un pašvaldību amatpersonām un darbiniekiem.

 

Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģijā 2019. – 2021. gadam

Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģijā ir raksturota terorisma draudu situācija Latvijā un citās pasaules valstīs, kā arī definēti vienoti terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiskie pamatprincipi visām terorisma finansēšanas novēršanā iesaistītajām institūcijām Latvijā.

 

Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas

Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas ir paredzētas kā praktisks instruments Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem un uzraudzības institūcijām terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas pasākumu plānošanā un realizēšanā.  

 

Radikalizācija

Informatīvs materiāls par radikalizāciju jeb vardarbību attaisnojošas ideoloģijas pieņemšanu, kuras ietekmē personas iesaistās teroristiskās darbībās. Bukletā apkopotas radikalizācijas pazīmes un sniegti ieteikumi, kā rīkoties, tās kādai personai konstatējot.

 

Informācijas tehnoloģiju drošības rekomendācijas

Ieteikumi informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldībai valsts un pašvaldību institūcijās un informācijas tehnoloģiju kritiskajā infrastruktūrā.

 

Valsts drošības dienests 

Informatīvs materiāls par Valsts drošības dienestu.

 

Rīcība terora akta gadījumā

Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai terora akta gadījumā, kas sagatavots, pamatojoties uz šā brīža terorisma draudu situāciju Eiropā.

 

Sprāgstvielu prekursori

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem ar sprāgstvielu prekursoriem, to pazušanas gadījumiem vai zādzībām.

 

Rīcība terorisma draudu gadījumā

Lēmuma pieņemšana par terorisma draudu līmeņa paaugstināšanu un sabiedrības informēšana.

 

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Valsts drošības dienesta darbā, aicinām sazināties ar Valsts drošības dienestu jebkurā diennakts laikā, izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964. Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts:

Twitter: