Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Pirmstiesas izmeklēšana

Valsts drošības dienests (VDD) ir vienīgā no trim valsts drošības iestādēm, kam ir pirmstiesas izmeklēšanas tiesības. VDD pilnvarotas amatpersonas izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kas izdarīti nacionālās drošības jomā vai valsts drošības iestādēs. Savas kompetences ietvaros un gadījumos, kad izmeklēšanu uzdevis veikt ģenerālprokurors, VDD var izmeklēt arī citus noziedzīgus nodarījumus.

Galvenie noziedzīgie nodarījumi, kuru izmeklēšanu atbilstoši kompetencei veic VDD, ir:

  • spiegošana;
  • valsts noslēpuma izpaušana;
  • uz valsts varas gāšanu vērsta darbība, apvienošanās organizācijā ar mērķi gāzt Latvijas Republikas valsts varu, aicinājums vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, aicinājums likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību, aicinājums graut Latvijas Republikas teritoriālo vienotību;
  • prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā, bruņota konflikta finansēšana, vervēšana, apmācīšana un nosūtīšana bruņotam konfliktam;
  • terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu un terorisma draudiem, personu vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
  • noziegumi pret cilvēci un mieru, genocīds, aicinājums uz genocīdu, genocīda, noziegumu pret cilvēci un mieru, kā arī kara noziegumu attaisnošana;
  • noziedzīgas organizācijas izveide nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci vai mieru, kara noziegumus, īstenot genocīdu vai izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret valsti, kā arī iesaistīšanās šādā organizācijā;
  • kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības, tiesības piedalīties likuma ierosināšanā, tautas nobalsošanas ierosināšanā, tautas nobalsošanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstīšanā, parakstu vākšanas, vēlēšanu un tautas nobalsošanas dokumentu viltošana, nepareiza balsu saskaitīšana un aizklātas balsošanas pārkāpšana;
  • starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārkāpšana;
  • stratēģiskas nozīmes preču, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai.

VDD iesaistās arī starptautisko izmeklēšanas grupu darbībā un veic nepieciešamās darbības tiesiskās palīdzības lūguma ietvaros.

 

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Valsts drošības dienesta darbā, aicinām sazināties ar Valsts drošības dienestu jebkurā diennakts laikā, izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964. Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts:

Twitter: